آرشیو: 1392

استقبال از فاطمیه ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۵

مراسم استقبال از فاطمیه ۱۳۹۲  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

فاطمیه ۱۳۹۲ دقوق آباد

مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۲ دقوق آباد نوق رفسنجان با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

فاطمیه ۱۳۹۲ بیت العباس

۱۳۹۵/بهمن/۲۴

مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۲ بیت العباس رفسنجان با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

فاطمیه ۱۳۹۲

مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت