آرشیو: 1392

شب چهارم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/اسفند/۰۹

مراسم عزاداری شب چهارم محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب سوم محرم ۱۳۹۲

مراسم عزاداری شب سوم محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب دوم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/اسفند/۰۷

مراسم عزاداری شب دوم محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب اول محرم ۱۳۹۲

مراسم عزاداری شب اول محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی.  

محرم ۱۳۹۲ دزفول

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

محرم ۱۳۹۲ دزفول  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب عاشورا محرم ۱۳۹۲

مراسم شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲

مراسم شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب هشتم محرم ۱۳۹۲

مراسم شب هشتم محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب هفتم محرم ۱۳۹۲

مراسم شب هفتم محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب ششم محرم ۱۳۹۲

مراسم شب ششم محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت