آرشیو: مناجات و ادعیه

حجه الاسلام احمدیان -جلسه هفتگی-بزرگداشت شهید حججی

۱۳۹۶/شهریور/۱۳

سوژه سخن جلسه هفتگی (شنبه های پاک) با سخنرانی حجه الاسلام احمدیان – بزرگداشت شهید مدافع حرم محسن حججی

حجه الاسلام احمدیان – جلسه هفتگی – مناجات شعبانیه

۱۳۹۶/خرداد/۰۲

سوژه سخن جلسه هفتگی (مناجات شعبانیه) با سخنرانی حجت الاسلام احمدیان – ۹۶/۲/۳۰

حجه الاسلام احمدیان- جلسه هفتگی- میلاد امام زمان(عج)

۱۳۹۶/اردیبهشت/۲۴

سوژه سخن جلسه هفتگی (میلاد امام زمان (عج) ) با سخنرانی حجه الاسلام احمدیان- ۹۶/۲/۲۳

حجه الاسلام احمدیان-جلسه هفتگی-میلاد حضرت علی اکبر(ع)

۱۳۹۶/اردیبهشت/۱۸

سوژه سخن جلسه هفتگی (میلاد حضرت علی اکبر(ع) ) با سخنرانی حجه الاسلام احمدیان – ۹۶/۲/۱۶

حجه الاسلام احمدیان-جلسه هفتگی-میلاد امام حسین(ع)

سوژه سخن جلسه هفتگی( میلاد امام حسین (ع) ) با سخنرانی حجه الاسلام احمدیان- ۱۳۹۶/۲/۹

حجه الاسلام احمدیان-جلسه هفتگی -شهادت امام کاظم (ع)

۱۳۹۶/اردیبهشت/۱۳

سوژه سخن جلسه هفتگی (شهادت امام موسی کاظم (ع)) با سخنرانی حجت الاسلام احمدیان