تولید داخلی حلال مشکلات اقتصادی۱۳۹۵/۱۲/۰۵

کلید حلّ مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست

«دشمن» که می‌گوییم، شعار نیست.۱۳۹۵/۱۰/۲۰

 وزیر خارجه‌ی به اصطلاح خوش‌اخلاق آمریکا در نامه و داعیه‌ی خود به دولت بعدی توصیه می‌کند: هرچه می‌توانید به ایران سخت‌گیری کنید و تحریم‌ها را نگه دارید، با سخت‌گیری می‌توان از ایران امتیاز گرفت. همان‌طور که گرفت. از حالا نشسته‌اند دارند برای دوران بعد برجام فکر می‌کنند که چه محدودیتی تحمیل کنند. به خیالشان برجام…