هدایای نقدی

بازدید کننده محترم!
این بخش از منوی سایت، حلقه ارتباطی ما و شما در دریافت کمک های نقدی می باشد. از جزئی ترین مبلغ تا هر آن چه که وسعتان می رسد.
و این هدیه شما، شاید صرف تهیه آجر و سیمان و آهنی شد که در ساخت حسینیه نخل به کار می رود و شاید سر از یک لیوان شربت و یا یک استکان چای درآوردکه دست عزادار حسین (ع) می دهیم، شاید هم صرف مخارج این سایت گردید، و شاید …
اعتماد شما، سرمایه ماست.

تومان

 

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت