آرشیو: 1400

شب شام غریبان محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۱۱

مراسم عزاداری شب یازدهم محرم الحرام ۱۴۰۰ (شام غریبان) با سخنرانی حجت الاسلام جوشقانیان و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب عاشورا محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۱۱

مراسم عزاداری شب دهم محرم الحرام ۱۴۰۰ (عاشورا حسینی) با سخنرانی حجت الاسلام حقانی و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب تاسوعا محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۱۱

مراسم عزاداری شب نهم محرم الحرام ۱۴۰۰ (تاسوعا حسینی) با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب هشتم محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۱۰

مراسم عزاداری شب هشتم محرم الحرام ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب هفتم محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۰۹

مراسم عزاداری شب هفتم محرم الحرام ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب ششم محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۰۸

مراسم عزاداری شب ششم محرم الحرام ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب پنجم محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۰۷

مراسم عزاداری شب پنجم محرم الحرام ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب چهارم محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/شهریور/۰۳

مراسم عزاداری شب چهارم محرم الحرام ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب سوم محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/مرداد/۲۳

مراسم عزاداری شب سوم محرم الحرام ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب اول محرم الحرام ۱۴۰۰

۱۴۰۰/مرداد/۲۳

مراسم عزاداری شب اول محرم الحرام ۱۴۰۰ با سخنرانی حجت الاسلام سید محمد هژبری و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت