آرشیو: 1392

استقبال از فاطمیه ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۵

مراسم استقبال از فاطمیه ۱۳۹۲  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

فاطمیه ۱۳۹۲ دقوق آباد

۱۳۹۵/بهمن/۲۵

مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۲ دقوق آباد نوق رفسنجان با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

فاطمیه ۱۳۹۲ بیت العباس

۱۳۹۵/بهمن/۲۴

مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۲ بیت العباس رفسنجان با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

فاطمیه ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۴

مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت