آرشیو: 1392

شب چهارم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/اسفند/۰۹

مراسم عزاداری شب چهارم محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب سوم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/اسفند/۰۹

مراسم عزاداری شب سوم محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب دوم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/اسفند/۰۷

مراسم عزاداری شب دوم محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب اول محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/اسفند/۰۷

مراسم عزاداری شب اول محرم ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی.  

محرم ۱۳۹۲ دزفول

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

محرم ۱۳۹۲ دزفول  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب عاشورا محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

مراسم شب عاشورا محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

مراسم شب تاسوعا محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب هشتم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

مراسم شب هشتم محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب هفتم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

مراسم شب هفتم محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شب ششم محرم ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

مراسم شب ششم محرم ۱۳۹۲ هیات کربلا  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت