آرشیو: 1402

شب دوازدهم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب یازدهم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب یازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب دهم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب دهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب نهم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب نهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب هشتم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب هفتم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب هفتم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب ششم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب ششم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب پنجم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب پنجم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب چهارم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/آبان/۱۹

مراسم عزاداری شب چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

شب سوم مناجات با خدا ۱۴۰۲

۱۴۰۲/فروردین/۲۱

مراسم عزاداری شب سوم ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ با سخنرانی حجت الاسلام تراشیون و با نوای کربلایی مجتبی رمضانی در هیات کربلا رفسنجان برگزار شد.

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت