آرشیو: 1392

شهادت امام باقر (ع) ۱۳۹۲

۱۳۹۵/اسفند/۰۲

ویژه نامه شهادت امام باقر (ع)  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی  

وفات حضرت زینب (س) ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۸

مراسم وفات حضرت زینب (س) ۱۳۹۲  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی  

شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۷

مراسم شهادت امام سجاد (ع) ۱۳۹۲ هیات کربلا با نوای کربلایی مجتبی رمضانی  

شهادت حضرت رقیه (س) ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۷

مراسم شهادت حضرت رقیه (س) ۱۳۹۲  تربت جام با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۷

مراسم شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۲  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شهادت امام رضا (ع)۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۷

مراسم شهادت امام رضا (ع) ۱۳۹۲ با نوای کربلایی مجتبی رمضانی.

شهادت امام جواد(ع) مشهد ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۷

مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۲ مشهد با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شهادت امام جواد(ع)۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۷

مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۲ هیات کربلا با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۷

مراسم شهادت امام هادی (ع) ۱۳۹۲  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

شهادت امام باقر(ع) ۱۳۹۲

۱۳۹۵/بهمن/۲۶

مراسم شهادت امام محمد باقر(ع) ۱۳۹۲  با نوای کربلایی مجتبی رمضانی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت